OD VODNEGA VIRA V VAŠ DOM

BOLJŠA PRIHODNOST ZA VSE


VODA JE EDINA DOBRINA, KI JE NI MOGOČE NADOMESTITI ŽAL SMO JO ONESNAŽILI. MI VODO ČISTIMO IN NE FILTRIRAMO

PRO USEZA DOMAČO UPORABO 

IZDELEK IN PRODAJNA MESTA

KINETIČNA TEHNOLOGIJA

Zaradi podnebnih sprememb, povečane odpornosti mikroorganizmov, ekstenzivnega kmetijstva in industrijskega onesnaževanja, voda kot naravna dobrina in dobrina, za katero ne obstaja nadomestilo, postaja vse bolj izpostavljena onesnaženju ter vedno bolj omejena dobrina glede njene kakovosti. Vodni (iz)viri se zapirajo zaradi onesnaženosti, distribucija vode je del infrastrukturnih naporov upravljalcev omrežij, povezanih z visokimi stroški, uporabniki pa se vse bolj soočajo z ukrepi omejevanja porabe, prekuhavanja in podobno. Trajna izpostavljenost uporabi onesnažene pitne vode ima tudi znatne zdravstvene implikacije na človeški populaciji, živalskem in rastlinskem svetu.

Kinetična tehnologija in njen izdelek, kinetični reaktor, sta rezultat dvoletnega eksperimentalnega dela in raziskovalno-razvojnih potrditev. Razvili smo originalno patentirano tehnologijo za obdelavo vode, ki temelji na izkoriščanju fenomenov hidrodinamične kavitacije, mehanskih strižnih sil curkov vode in oksidacijskih procesov.

NAŠA GARANCIJA

Zaradi inkorporiranih učinkov je kinetični reaktor sposoben:

Omejevanja nastanka oblog vodnega kamna ob izločanju kalcijevega karbonata iz vode v aragonit kristalni strukturi namesto v običajni kalcitni strukturi (redkejše čiščenje, manj ali nič kemikalij, izkoristek grelnikov vode),

Izločanja in degradacije neželenih in zdravju škodljivih organskih in anorganskih elementov iz vode, npr. topno železo v vodi, mangan, sulfidi, atrazin,

Mikrobiološke dezinfekcije vode – fekalne bakterije (e-coli, enterokoki), koliformne bakterije (Pseudomonas aeruginosa), klostridi s sporami (Perfringers sporiae),

Povečanja učinkovitosti dezinfekcijskih sredstev v vodi, katerih osnova je klor, ki pa se ob obdelavi vode tudi izloči,

Splošnega izboljšanja okusa in vonja pitne vode (organoleptične lastnosti).

Trditve o sposobnostih tehnologije izhajajo iz laboratorijskih in testnih rezultatov ter so verificirani. Ključna pa je seveda uporaba v profesionalne namene, kjer smo z referenčnimi postavitvami testne rezultate potrdili v praksi in jih prenesli tudi v domačo rabo.


PREBERI VEČ

OD VIRA DO KONČNEGA UPORABNIKA

Kinetični reaktor je več funkcijska naprava za obdelovanje vode, ki za svoje učinkovito delovanje uporablja obstoječi vodni tok, ki ne potrebuje dodatne energije in kemikalij. Zaradi svoje zasnove ima izjemno skalabilnost glede pretoka vode, tlakov in namembnosti (splošna ali fokusirana). Vsled tega smo razvili dva segmenta uporabe kinetične tehnologije in njenih produktov: domača uporaba in profesionalne rešitve.

J in P d.o.o. (Gospodinjska uporaba)
Ljubljanska c. 4A 1296 Ivančna Gorica - SI
+386 (0)31 528 515 | info@kinetic-reactor.com

InnTe, inovativne tehnologije d.o.o. (Profesionalna uporaba)
Cesta na postajo 74, 1351 Brezovica pri Ljubljani - SI | pro@kinetic-reactor.com

Kontakt

Polja označena z * so obvezna!
Spoštujemo vašo zasebnost.