Laboratorijski testi

VODNI KAMEN

Vodni kamen je posledica izločanja CaCO3 iz vode, ki pa se lahko pojavlja v različnih kristalnih strukturah. Najbolj znana in nezaželena struktura je kalcit, in takrat govorimo o oblogah vodnega kamna. Kinetic reaktorji so sposobni »ustvarjati« 100% aragonitno kristalno strukturo, ki se pojavlja kot prah in se ne prijemlje na površino. Torej, nič več oblog vodnega kamna.

Testi so bili izvedeni na Tehnični univerzi v Münchnu (slavni TUM) z Ramansko tehnologijo in dokazujejo navedeno.

KRISTALNA STRUKTURA IZLOČANJA CaCO3
Rezultati TUM München

Standard - 100% Calcite
KINETIC Reactor
100% Aragonit

ANORGANSKI ELEMENTI

Vemo, da je v vodi, ki jo uporabljamo, tudi veliko (težkih) kovin, ki našemu telesu in vsem živim bitjem bodisi škodijo ali pa nas obremenjujejo. Testi so bili izvedeni v Hrvaškem zavodu za javno zdravstvo oz. njegovem akreditiranem laboratoriju. Rezultati:
 

Standardna voda
NAZIV PARAMETRA REZULTATI
Lead | Svinec (Pb) 7,7
Cadmium | Kadmij (Cd) 1,1
Zinc | Cink (Zn) 159
Iron | Železo (Fe) 12,7
Nickel | Nikelj (Ni) 4,2
Manganese | Mangan (Mn) 4,7
Copper | Baker (Cu) 0,0542
Voda - KINETIC Reactor
NAZIV PARAMETRA REZULTATI
Lead | Svinec (Pb) 3,8
Cadmium | Kadmij (Cd) <1
Zinc | Cink (Zn) 55,1
Iron | Železo (Fe) <6
Nickel | Nikelj (Ni) <2
Manganese | Mangan (Mn) 1,5
Copper | Baker (Cu) 0,0122

Rezultati govorijo sami zase. Rezidualni klor v vodi, torej na pipi in ko je svojo vlogo uničevanja bakterij že opravil, zmanjšamo za več kot polovico.

MIKROBIOLOGIJA

Izvajamo kvantifikacijo skupnega števila bakterij v vodi (Bactiquant meritve vode), kar nam veliko pove o obremenjenosti vode, ki teče preko Kinetic reaktorja v vaš kozarec, lonec ali na roke.
Rezultati meritev na vodnem viru lokalne skupnosti (brez vseh naprav za obdelavo vode) kažejo naslednje rezultate (BQ nad 57 zahteva takojšnje ukrepanje):
 

VODA/REACTOR BQ KLOR ZNIŽANJE (V %)
Voda na pipi 51 - -
KINETIC Rector | T- Standard 44 - 14%
T- Varčevalni 36 0,20 mg/l 30%
T- Modificiran 26 - 49%
T- Modificiran 24 0,20 mg/l 51%


Modificirane verzije so namenjene težkim in specifičnim obremenitvam vod ter namenskim aplikacijam (bolnišnice, priprava hrane, okolja, ki zahtevajo posebno skrb glede mikrobioloških elementov, ipd.).

S Pravilnikom o pitni vodi je določena odgovornost upravljalca vodnega omrežja do pipe, v javnih objektih pa je ta odgovornost naložena upravljalcu tega objekta. 

Zato smo izvedli tudi meritve mikrobiološke skladnosti na vodnem viru lokalne skupnosti na pipi v skladu s predpisi. Rezultati na KINETIC Reactor - T:
 

Standardna voda
Escherichia coli najdeno (<4) 0 ni skladen
Koliformne bakterije 32 0 ni skladen
Enterokoki ocenjeno 5 0 ni skladen
Clostridium perfringens ni najdeno 0 skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C <10 100 skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C <10 / /

Voda - KINETIC Reactor
Escherichia coli <1 0 skladen
Koliformne bakterije <1 0 skladen
Enterokoki ni najdeno 0 skladen
Clostridium perfringens ni najdeno 0 skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C <10 100 skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C <10 / /


Vodo smo klorirali na nivo 0,20 mg/l, končni rezultat je 0,10 mg/l klora v vodi.
Rezultati meritev potrjujejo, da Kinetic reaktorji lahko zagotavljajo mikrobiološko skladnost vode tudi na pipi z minimalnim kloriranjem in sposobnost standardnih verzij reaktorjev glede uničevanja enterokokov.

S testiranji bomo nadaljevali.

J in P d.o.o. (Gospodinjska uporaba)
Ljubljanska c. 4A 1296 Ivančna Gorica - SI
+386 (0)31 528 515 | info@kinetic-reactor.com

InnTe, inovativne tehnologije d.o.o. (Profesionalna uporaba)
Cesta na postajo 74, 1351 Brezovica pri Ljubljani - SI | pro@kinetic-reactor.com

Kontakt

Polja označena z * so obvezna!
Spoštujemo vašo zasebnost.