Ena izmed naših temeljnih usmeritev je tudi skrb za zdravstveno ranljive skupine, kot so otroci in mladina, starejši in bolni. 
V ta namen smo se lotili testiranj za legionelo in pa pospešenega razvoja profesionalnih tušev, kjer zaradi aerosolone okužbe s toplo vodo prihaja do infekcij z legionelo in dodatnih posledic za zdravje.
Rezultati testiranj potrjujejo, da smo s Kinetično tehnologijo sposobni zagotavljati skladnost vode glede legionele, kar predstavlja tudi izjemno priložnost  za vse upravljalce javnih objektov in drugih javnih prostorov, (predvsem hotelov in nastanitvenih centrov), da lahko zagotovijo varno in zdravo okolje na tehnično in ekonomsko učinkovit način.